Závěrečné rady

Pokud jste si již pročetli všechny texty na tomto webu, věříme v to, že vám poskytli spoustu zajímavých informací, které budete moci prakticky využít nejen v případě, že uvažujete o změně pojišťovny.

Změna pojišťovny dnes nepředstavuje žádnou zvláštnost, není se tak třeba obávat, že by vaše počínání stávající pojištění subjekt nepochopil. Vždy je však třeba dodržet určité podmínky, které pramení především ze stávající pojistné smlouvy. Jednoduše se dá říci, že se jedná o jakási pravidla, která se nesmí porušovat.

První závěrečná rada zní: „Nebojte se přestoupit k jiné pojišťovně.“ Uvědomte si, že jste tu vy pro pojišťovnu a ne pojišťovna pro vás. Nabídne-li vám tedy někdo lepší podmínky, je pouze vaše rozhodnutí, zda je přijmete.

Druhá rada je: „Dodržujte bezpodmínečně podmínky k vypovězení pojistné smlouvy“ Nedodržíte-li je, můžete se snadno dostat do problémů nebo si zablokovat cestu, či prodloužit k uzavření nové pojistky.

Rada číslo tři: „Vždy si zjistěte veškeré parametry a vlastnosti nové pojistné smlouvy“ Není nic horšího, než nevědět, do čeho jdete. Pokud nemáte všechno zjištěno, je změna zbytečností.

Čtvrtá rada zní: „Snažte se využívat všechny moderní vymoženosti dnešní doby“ Informace hledejte všemi možnými způsoby, na internetu, v ostatních médiích, od známých či přátel nebo se informujte na pobočkách pojišťoven.
Registrácia domén


A na úplný závěr ještě jedna užitečná rada: „Než něco podepíšete, prostudujte, co vlastně svým podpisem stvrzujete“ Na pozdější reklamace totiž nemusí být brán zřetel a neznalost zákona neomlouvá. Zaměřujte se i na drobnější písmo, čtěte pečlivě, ať vám nic neuteče. Pokud na vás někdo naléhá, nebo se vám nelíbí chování pojišťovny či pojišťovacího poradce, konkurence je dnes tak obrovská, že se můžete s klidem poohlédnout po jiném, podobném, zpravidla však lepším řešením.

Život je v některých situacích složitý, snažte se ho tedy co nejvíce usnadnit. Jedno z řešení může být co nejvhodnější pojištění. Každý člověk by měl mít komplexní pojistnou ochranu, produkty, kterými jsou životní pojištění, pojištění nemovitosti, pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti nebo cestovní pojištění na cestách, by měly být pro všechny z nás samozřejmostí. Velmi důležitá je však jejich znalost a umění využít ty nejvýhodnější z nich.
Domény

Posted in Pojištění, Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Před změnou pojišťovny vše detailně zjistěte

Máte-li určité výhrady k vaší stávající pojistné smlouvě ať již co se týká pojištění nemovitostí, pojištění vozidel nebo cestovního pojištění a plánujete-li podobné pojištění u jiné pojišťovny, rozhodně byste si měli nejprve zjistit veškeré detaily. K tomu vám mohou posloužit nejrůznější online srovnání cen. Ty jsou schopny poskytnout srovnání cen. Můžete si tak vybrat nejlevnější povinné ručení, které lze sjednat i metodou online. Online povinné ručení umožňuje ušetřit obrovské množství času i práce. Stejně tak je tomu i u metody, kterou zajišťuje aplikace cestovní pojištění online.

Rozhodně se tedy vyplatí porovnávat, například rozhodnete-li se využít povinné ručení srovnání, můžete ušetřit ročně i několik tisíc korun. To už je pak rozhodně na finančním rozpočtu znát a každého jistě potěší, když si budete moci za ušetřené peníze koupit třeba dárek pro radost nebo potěšit vaše nejbližší.

Máte-li jakousi představu o tom, jaký aktuálně platný pojistný produkt u konkrétní pojišťovny by byl vhodnou náhradou za ten váš stávající, doporučujeme ještě vše probrat s pojišťovacím poradcem nebo člověkem, který se v tomto oboru realizuje, případně si vše nechat potvrdit na pobočce pojišťovny. Poté je třeba dodržet termíny pro výpověď stávající pojistky a přistoupit ke sjednání nové. Především pojišťovna, ke které jste se rozhodli přejít, vám s veškerými potřebnými náležitostmi velmi ráda pomůže, nebo alespoň poradí.

Posted in Pojištění at Květen 9th, 2011. No Comments.

Kdy je ten správný čas na změnu pojišťovny

Ke změně pojišťovny rozhodně nepřistupujeme každý den, nejedná se však o nic mimořádného, takže můžete být naprosto klidní. Přesto byste však měli věnovat alespoň na některé věci a skutečnosti zvýšenou pozornost.

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že musíte dodržet určité termíny, při kterých můžete dát výpověď u stávající pojišťovny, která vám již nyní nevyhovuje. O této problematice včetně postupu se již zabýval jiný článek na tomto webu, ten doporučujeme v každém případě přečíst, pochopit a hlavně se dle něho řídit.

Správný čas je obvykle v tu dobu, když na pojišťovacím trhu objevíte takový pojistný produkt, který pro vás bude efektivnější, avšak ne pouze na první pohled, ale skutečně. To je třeba prověřit pomocí srovnání cen pojištění nebo například konkrétně v problematice povinného ručení aplikací povinné ručení porovnání. Všechna fakta se vám zobrazí na monitoru a vy potom již můžete velmi snadno vybrat takové pojištění, kterému dáte přednost před tím současným.

Posted in Pojištění, Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Nabídka pojištění

Nabídka pojištění je dnes opravdu velká. Rozhodně si nikdo nemůže stěžovat, že by nenašel takovou pojistku, která mu bude vyhovovat. Mnoho pojišťoven nabízí i pojistné smlouvy do značné míry variabilní, které se dokážou pružně přizpůsobit. Podívejme se nyní, na některé tuzemské pojišťovny co se týká jejich nabídky produktů podrobněji.

Česká pojišťovna disponuje širokým programem pojistek. Naleznete zde veškeré standardní pojištění, ale i ta méně známá. Mezi nejzákladnější z nich patří povinné ručení, havarijní pojištění, cestovní pojištění, pojištění nemovitostí, pojištění odpovědnosti a celá řada dalších pojistek. Samozřejmostí je online pojištění, díky kterému můžete ušetřit množství práce i času. V současnosti se jedná o největší tuzemskou pojišťovnu, která má množství spokojených klientů.

Další významnou pojišťovnou, která působí na našem pojistném trhu je Kooperativa, také v její nabídce naleznete veškerá standardní pojištění. Ať již se jedná o pojištění vozidel, přes pojištění nemovitostí nebo cestovní pojištění. Všechny produkty jsou pravidelně aktualizovány a tím přizpůsobovány soudobým podmínkám.

Dalším pojišťovacím subjektem v pořadí je Allianz. Jedná se o moderní pojišťovnu, která se snaží co nejvíce vycházet vstříc svým klientům. V její nabídce naleznete rovněž veškeré standardní pojistné produkty.

Zapomínat by se nemělo ani na další významné tuzemské pojišťovny, které nabízí veškeré základní pojistné produkty, jedná se o následující pojišťovny: ČSOB, Generali a AXA .

Posted in Pojištění at Květen 9th, 2011. No Comments.

Havarijní pojištění a povinné ručení

Povinné ručení a havarijní pojištění dohromady představují dva základní produkty pojištění motorových vozidel. Zatímco povinné ručení, nebo-li pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, je pro všechny majitele automobilů, kteří je chtějí využívat v provozu na našem území, a i ve většině jiných států povinné, havarijní pojištění představuje volitelný pojistný produkt.

V oblasti pojištění vozidel dochází v nabídkách jednotlivých pojišťoven k neustálým změnám, které mají za úkol zajišťovat nejpříznivější podmínky pro konečného klienta pojišťoven. Je tedy nanejvýš vhodné neustále sledovat aktuální dění a v případě, že byste na tuzemském pojišťovacím trhu zpozorovali výhodnější nabídku, doporučujeme zjistit veškeré detailní informace a parametry a následně uvažovat o změně pojistné smlouvy, respektive o ukončení pojištění u stávající pojišťovny a k následnému přestupu k pojišťovně jiné. Mezi českými pojišťovnami můžete vybírat z obrovského množství institucí, mezi ty největší a nejvíce poptávané patří Česká pojišťovna, Kooperativa, AXA, Generali, ČSOB nebo Allianz.

Posted in Pojištění, Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Postup při změně pojišťovny

Každý může mít pro změnu pojišťovny jiný důvod, ať už to jsou nevyhovující platové podmínky, nespokojenost s jejím jednáním nebo službami. Vypovědět smlouvu o povinném ručení je také možno z důvodu změny sazebníku dané pojišťovny a to do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného. Pokud chcete změnit pojišťovnu bez jakýchkoliv tahanic, je nutné, dodržet následují kroky.

Nejprve je nutné doručit výpověď stávající pojišťovně a to do 6 týdnů před ukončením pojistného období, nebo do dvou měsíců od jejího uzavření (výpovědní lhůta je osmidenní). Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy povinného ručení, datum a váš podpis.

Dále si nechejte vystavit dokument, který prokazuje, že jste po setrvání u pojišťovny nebourali tzv. potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění. Toto potvrzení vám zajistí přiznání bonusů. V případě, že jste bourali, potom o tento dokument nežádejte. Jestliže ukončujete pojištění tak musíte navrátit doklad o pojištění a zelenou kartu.

Sjednání kontraktu povinného ručení u vámi zvolené pojišťovny musí proběhnout do sedmi dnů po ukončení smlouvy dosavadní. Jestliže tak z jakýchkoliv důvodů neučiníte, jste povinni odevzdat osvědčení o technickém průkazu a státní poznávací značku. Pokud ani tak neučiníte, můžete být pokutováni za každý den, kdy jste neměli vozidlo pojištěno.

Posted in Pojištění, Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Proč měnit pojišťovnu?

Většina z nás má uzavřeno pojištění, ať už se jedná o pojištění osob, pojištění odpovědnosti nebo pojištění majetku. Pojištění uzavíráme primárně proto, abychom se před něčím pojistili či ochránili.

Výměna pojišťovny je vhodná tehdy, kdy se na trh dostane nová, lepší, výhodnější nabídka než máme u stávající pojišťovny nebo tehdy kdy nejsme se službami dané pojišťovny spokojeni. Potom můžete získat efektivnější pojištění za výhodnější cenu a tím ušetřit klidně i tisíce korun ročně. Změna pojištění je bezplatná!

Pokud se rozhodnete ke změně pojišťovny, je v prvé řadě nutné písemně ukončit smlouvu současnou a to jedním z těchto kroků:

  • prodejem vozidla
  • dohodou s pojišťovnou
  • výpovědí pojistné smlouvy
  • dočasným vyřazením vozidla z evidence vozidel
Posted in Pojištění at Květen 9th, 2011. No Comments.

Jak vybrat nejvhodnější pojišťovnu pro povinné ručení?

Na našem trhu je mnoho pojišťoven, které nám nabízí povinné ručení. Jak ale docílit toho, abychom si vybrali pro nás tu nejvýhodnější ze všech? Mezi jedno z nejdůležitějších kritérií patří pojistné limity, které udávají, jak velkou škodu pojišťovna pokryje, škody způsobené ať už na zdraví či na životě a v neposlední řadě na škody věcné. Dalším kritériem jsou systémy hlášení pojistných událostí, což znamená, jakým způsobem můžete škodu ohlásit, a to buď přímo fyzicky na pobočce, pomocí internetu nebo po telefonu. Dalším důležitým bodem je rychlost likvidace pojistné události. Podle zákona mají všechny pojišťovny tříměsíční lhůtu na vyřízení daného problému. Avšak v současné době jsou dokumenty digitalizovány, takže vyřízení je i snazší a rychlejší. Většina pojišťoven vyplácí škody již do pátého dne ode dne ukončení šetření. (Jako první svoje dokumenty zdigitalizovala Česká pojišťovna).

V neposlední řadě to jsou asistenční služby a další výhody. Asistenční služby nabízí většina pojišťoven zdarma řidičům, kteří mají uzavřeno povinné ručení. Rozsah těchto služeb se však u každé pojišťovny liší. Mezi další výhody z nepřeberného množství patří např. právní poradenství, úrazové pojištění spolujezdců, připojištění skel, sedadel či doplňkové pojistky. Velmi výhodné je také někdy spolu s povinným ručením sjednat i havarijní pojištění.

Posted in Pojištění at Květen 9th, 2011. No Comments.

https://www.amazon.com/KOS-Organic-Plant-Protein-Powder/dp/B0767Z2Y25