Závěrečné rady

Pokud jste si již pročetli všechny texty na tomto webu, věříme v to, že vám poskytli spoustu zajímavých informací, které budete moci prakticky využít nejen v případě, že uvažujete o změně pojišťovny.

Změna pojišťovny dnes nepředstavuje žádnou zvláštnost, není se tak třeba obávat, že by vaše počínání stávající pojištění subjekt nepochopil. Vždy je však třeba dodržet určité podmínky, které pramení především ze stávající pojistné smlouvy. Jednoduše se dá říci, že se jedná o jakási pravidla, která se nesmí porušovat.

První závěrečná rada zní: „Nebojte se přestoupit k jiné pojišťovně.“ Uvědomte si, že jste tu vy pro pojišťovnu a ne pojišťovna pro vás. Nabídne-li vám tedy někdo lepší podmínky, je pouze vaše rozhodnutí, zda je přijmete.

Druhá rada je: „Dodržujte bezpodmínečně podmínky k vypovězení pojistné smlouvy“ Nedodržíte-li je, můžete se snadno dostat do problémů nebo si zablokovat cestu, či prodloužit k uzavření nové pojistky.

Rada číslo tři: „Vždy si zjistěte veškeré parametry a vlastnosti nové pojistné smlouvy“ Není nic horšího, než nevědět, do čeho jdete. Pokud nemáte všechno zjištěno, je změna zbytečností.

Čtvrtá rada zní: „Snažte se využívat všechny moderní vymoženosti dnešní doby“ Informace hledejte všemi možnými způsoby, na internetu, v ostatních médiích, od známých či přátel nebo se informujte na pobočkách pojišťoven.
Registrácia domén


A na úplný závěr ještě jedna užitečná rada: „Než něco podepíšete, prostudujte, co vlastně svým podpisem stvrzujete“ Na pozdější reklamace totiž nemusí být brán zřetel a neznalost zákona neomlouvá. Zaměřujte se i na drobnější písmo, čtěte pečlivě, ať vám nic neuteče. Pokud na vás někdo naléhá, nebo se vám nelíbí chování pojišťovny či pojišťovacího poradce, konkurence je dnes tak obrovská, že se můžete s klidem poohlédnout po jiném, podobném, zpravidla však lepším řešením.

Život je v některých situacích složitý, snažte se ho tedy co nejvíce usnadnit. Jedno z řešení může být co nejvhodnější pojištění. Každý člověk by měl mít komplexní pojistnou ochranu, produkty, kterými jsou životní pojištění, pojištění nemovitosti, pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti nebo cestovní pojištění na cestách, by měly být pro všechny z nás samozřejmostí. Velmi důležitá je však jejich znalost a umění využít ty nejvýhodnější z nich.
Domény

Posted in Pojištění, Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Pojištění nemovitostí a domácností a jejich změny

S každodenním chodem domácnosti jsou spjata nejrůznější rizika, jimi mohou být například přírodní pohromy, ty jsou mnohdy nevyzpytatelné, nikdy tak nemůžete vědět, co se může přihodit. Proto je vhodné si sjednat pojištění domácnosti, které vám zajistí případnou finanční náhradu nečekané škodné události.

Pojištění domácnosti je podobně jako pojištění nemovitosti majetkové pojištění občanů, které vás chrání před úmyslným poškozením ze strany vandalů nebo zlodějů, krádeží, nebo před již zmíněnými živelnými pohromami, haváriemi a před ostatními nežádoucími vlivy.

Pojištěny jsou movité věci, které tvoří zařízení trvale užívané a obývané domácnosti, jakými jsou elektrické spotřebiče, cennosti, peníze, ale i nábytek. K pojištění domácnosti se zcela jistě vyplatí sjednat i pojištění rodinného domu nebo nemovitosti, ve které se domácnost nachází.

Hlavním parametrem pojištění, kterého si lidé všímají nejvíce, je v současnosti výše pojistky, která je rozložena do dílčích pojistných splátek. Částku pojištění tzv. pojistné ovlivňuje často množství parametrů:

- četnost placení pojistného

- lokalita, kde se daná domácnost nachází

- v jaké výši je domácnost zajištěna

- bonusy

- výše pojistné částky

- výše spoluúčasti

Nejlepší pojištění pro vaši domácnost najdete s pomocí povinné ručení kalkulačka pojištění domácnosti, zde vyplníte základní údaje, a kalkulačka najde nejvýhodnější možnosti. Dojde tak k porovnání cen jednotlivých pojištění. Jak pojištění domácnosti, tak i pojištění nemovitostí nemusí být spojeno s jednou pojišťovnou napořád. Před uzavřením a podpisem pojištění je potřeba vybrat takové pojištění, které je pro vás v aktuální dobu nejvýhodnější. S postupem času se však na pojistném trhu může objevit jiná nabídka pojištění, která pro vás bude přijatelnější. V takovém případě vám nic nebrání v tom, abyste vypověděli stávající pojistnou smlouvu u vaší současné pojišťovny a přešli k pojišťovně nové. Výpověď je však možno provést pouze za dodržení určitých okolností, o to se podrobněji zmiňuje jiný článek. Platí však, že výpověď se musí řídit podmínkami pojišťovny, případně podmínkami, které jsou uvedeny v každé pojistné smlouvě.

Posted in Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Kdy je ten správný čas na změnu pojišťovny

Ke změně pojišťovny rozhodně nepřistupujeme každý den, nejedná se však o nic mimořádného, takže můžete být naprosto klidní. Přesto byste však měli věnovat alespoň na některé věci a skutečnosti zvýšenou pozornost.

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že musíte dodržet určité termíny, při kterých můžete dát výpověď u stávající pojišťovny, která vám již nyní nevyhovuje. O této problematice včetně postupu se již zabýval jiný článek na tomto webu, ten doporučujeme v každém případě přečíst, pochopit a hlavně se dle něho řídit.

Správný čas je obvykle v tu dobu, když na pojišťovacím trhu objevíte takový pojistný produkt, který pro vás bude efektivnější, avšak ne pouze na první pohled, ale skutečně. To je třeba prověřit pomocí srovnání cen pojištění nebo například konkrétně v problematice povinného ručení aplikací povinné ručení porovnání. Všechna fakta se vám zobrazí na monitoru a vy potom již můžete velmi snadno vybrat takové pojištění, kterému dáte přednost před tím současným.

Posted in Pojištění, Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Pojištění online

Množství pojišťoven se snaží svým klientům vyřizování pojištění co možná nejvíce usnadnit. Protože v dnešní době nemá nikdo tolik času, kolik by potřeboval, určitě nejednoho klienta potěší možnost sjednání pojištění online. Online metodou lze sjednat nejrůznější pojištění, i když ne všechna. Standardně však není problém sjednat cestovní pojištění online, havarijní pojištění online nebo povinné ručení online.

Jediné, co vám bude na začátek stačit, je počítač, který disponuje připojením k internetu. Vyplníte jednoduchý formulář a odešlete ho pojišťovně. V brzké době vám potom budou doručeny buď elektronicky, nebo písemně informace, jak dále postupovat.

Online pojištění je moderní metoda, která se těší stále vyšší oblibě, není tedy divu, že ji začíná nabízet stále více pojišťovacích institucí.

Posted in Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Havarijní pojištění a povinné ručení

Povinné ručení a havarijní pojištění dohromady představují dva základní produkty pojištění motorových vozidel. Zatímco povinné ručení, nebo-li pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, je pro všechny majitele automobilů, kteří je chtějí využívat v provozu na našem území, a i ve většině jiných států povinné, havarijní pojištění představuje volitelný pojistný produkt.

V oblasti pojištění vozidel dochází v nabídkách jednotlivých pojišťoven k neustálým změnám, které mají za úkol zajišťovat nejpříznivější podmínky pro konečného klienta pojišťoven. Je tedy nanejvýš vhodné neustále sledovat aktuální dění a v případě, že byste na tuzemském pojišťovacím trhu zpozorovali výhodnější nabídku, doporučujeme zjistit veškeré detailní informace a parametry a následně uvažovat o změně pojistné smlouvy, respektive o ukončení pojištění u stávající pojišťovny a k následnému přestupu k pojišťovně jiné. Mezi českými pojišťovnami můžete vybírat z obrovského množství institucí, mezi ty největší a nejvíce poptávané patří Česká pojišťovna, Kooperativa, AXA, Generali, ČSOB nebo Allianz.

Posted in Pojištění, Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Jaké kroky učinit při změně majitele vozidla?

Je nutné konstatovat, že při změně majitele vozidla nedochází automaticky k zániku povinného ručení a ani na přechod nového vlastníka. Pojištění vozidel tedy i nadále trvá. Ke zrušení dochází až tehdy, kdy původní vlastník kontaktuje pojišťovnu s tím, že prodal vozidlo. Tuto změnu musí vlastník nahlásit na příslušném registru vozidel a na již zmiňované pojišťovně, u které má sjednáno povinné ručení. Část již zaplaceného pojistného, kterou jste nevyužili, vám bude navrácena.

Osoba, která toto vozidlo koupila, musí také tuto změnu ohlásit na registru vozidel a uzavřít novou smlouvu o povinném ručení u jedné z pojišťoven (Česká pojišťovna, Kooperativa, AXA , Allianz, Generali…) a to ve lhůtě čtrnácti dnů od ukončení smlouvy předešlé. Nezapomeňte, že pokud nemáte sjednáno povinné ručení, nesmíte s vozidlem na pozemní komunikace, v opačném případě se vystavujete riziku vysoké pokuty a ztráty bodů.

Posted in Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Postup při změně pojišťovny

Každý může mít pro změnu pojišťovny jiný důvod, ať už to jsou nevyhovující platové podmínky, nespokojenost s jejím jednáním nebo službami. Vypovědět smlouvu o povinném ručení je také možno z důvodu změny sazebníku dané pojišťovny a to do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného. Pokud chcete změnit pojišťovnu bez jakýchkoliv tahanic, je nutné, dodržet následují kroky.

Nejprve je nutné doručit výpověď stávající pojišťovně a to do 6 týdnů před ukončením pojistného období, nebo do dvou měsíců od jejího uzavření (výpovědní lhůta je osmidenní). Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy povinného ručení, datum a váš podpis.

Dále si nechejte vystavit dokument, který prokazuje, že jste po setrvání u pojišťovny nebourali tzv. potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění. Toto potvrzení vám zajistí přiznání bonusů. V případě, že jste bourali, potom o tento dokument nežádejte. Jestliže ukončujete pojištění tak musíte navrátit doklad o pojištění a zelenou kartu.

Sjednání kontraktu povinného ručení u vámi zvolené pojišťovny musí proběhnout do sedmi dnů po ukončení smlouvy dosavadní. Jestliže tak z jakýchkoliv důvodů neučiníte, jste povinni odevzdat osvědčení o technickém průkazu a státní poznávací značku. Pokud ani tak neučiníte, můžete být pokutováni za každý den, kdy jste neměli vozidlo pojištěno.

Posted in Pojištění, Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Jak změnit pojišťovnu?

Pokud chcete změnit pojišťovnu, musíte si dát pozor, abyste podali výpověď pojistky nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období. Pokud tak neučiníte, další příležitost potom máte obvykle až po roce. Avšak u některých pojišťoven lze pojištění vypovědět k nejbližší platbě, proto je nejlepší se informovat přímo u dané pojišťovny. Smlouvu je také možno vypovědět v případě, když pojišťovna změní výši sazeb pojistného a vy nebudete souhlasit s touto úpravou. V takovém případě je výpovědní lhůta jeden měsíc od doručení informace o úpravě ceny pojistného a je třeba výpověď doručit písemně na adresu pojišťovny, kde máte v současnosti sjednané pojištění.

Tato výpověď by měla obsahovat jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy, datum a v neposlední řadě Váš podpis.

V případě, že jste po dobu registrace u stávající pojišťovny nebourali, vyžádejte si potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění. Tak Vám vznikne nárok na bonusy u nové pojišťovny, pokud je poskytuje, to je vhodné zjistit.

Novou smlouvu musíte podle zákona uzavřít do 14 dní od ukončení původní smlouvy, jinak vám hrozí pokuta, toto se týká především povinného ručení.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovým vozidlem zaniká automaticky v těchto případech:

  • dnem, kdy vozidlo přestane fyzicky existovat
  • dnem, kdy je vozidlo vyřazeno z evidence vozidel
  • dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla
Posted in Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

Dá se změnit pojišťovna?

Pokud se ptáte, zda se dá změnit pojišťovna, máme pro vás dobrou zprávu. Při splnění základních pojistných podmínek tak učinit samozřejmě lze.

V první řadě je důležité zmínit, že pojištění bylo, je a bude součástí života každého z nás. Je to v podstatě něco, co nám pomůže vyřešit nepředpokládané potíže a dovolí nám bezstarostně usínat a opětovně se probouzet bez pocitu a myšlenek, co když se stane to či ono.

Pro realizaci pojištění je třeba zvolit takovou pojišťovnu, která má stabilní a pevné místo na trhu a disponuje dostatečně spokojenou klientelou. Někdy se však může stát, že se stávající pojišťovnou již nejste plně spokojeni a bude třeba přistoupit ke změně. Řada lidí v tuzemsku změnu pojišťovny nepokládá za důležitou, naopak mnoho lidí v zahraničních zemích mají změnu pojišťovny na „denním pořádku“.

Změnou pojišťovny se dají ušetřit nemalé sumy peněz, někdy až tisíce ročně, které můžete využít na smysluplnější investice. Jsou známé i takové případy, kdy rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším pojištěním stejného automobilu činí až 6000,- Kč. Je nutné podotknout, že to jsou výjimky, ale i takové případy jsou reálné. Navíc při změně pojišťovny nepřijdete o bonusy, které máte u současné pojišťovny. Dále je nutné zmínit, že změna je naprosto bezplatná a zabere vám pár minut času.

Pokud se na trhu vyskytuje výhodnější nabídka pojištění, není důvod ji nevyužít. Každá ze třinácti pojišťoven, které působí na území České republiky, se předhání ve výhodnějších nabídkách a to z jednoho prostého důvodu, tou je větší klientela = vyšší zisky. Čím více klientů daná pojišťovna má, tím může mít i nižší ceny a tímto způsobem porážet konkurenci, která se na trhu vyskytuje. Neváhejte tedy srovnávat nabídku pojištění od našich pojišťoven, Česká pojišťovna, Kooperativa a mnohé další mezi sebou zcela jistě soupeří o přízeň svých klientů.

Posted in Povinné ručení at Květen 9th, 2011. No Comments.

https://www.amazon.com/KOS-Organic-Plant-Protein-Powder/dp/B0767Z2Y25