Jaké kroky učinit při změně majitele vozidla?

Je nutné konstatovat, že při změně majitele vozidla nedochází automaticky k zániku povinného ručení a ani na přechod nového vlastníka. Pojištění vozidel tedy i nadále trvá. Ke zrušení dochází až tehdy, kdy původní vlastník kontaktuje pojišťovnu s tím, že prodal vozidlo. Tuto změnu musí vlastník nahlásit na příslušném registru vozidel a na již zmiňované pojišťovně, u které má sjednáno povinné ručení. Část již zaplaceného pojistného, kterou jste nevyužili, vám bude navrácena.

Osoba, která toto vozidlo koupila, musí také tuto změnu ohlásit na registru vozidel a uzavřít novou smlouvu o povinném ručení u jedné z pojišťoven (Česká pojišťovna, Kooperativa, AXA , Allianz, Generali…) a to ve lhůtě čtrnácti dnů od ukončení smlouvy předešlé. Nezapomeňte, že pokud nemáte sjednáno povinné ručení, nesmíte s vozidlem na pozemní komunikace, v opačném případě se vystavujete riziku vysoké pokuty a ztráty bodů.

Posted in Povinné ručení by admin at Květen 9th, 2011.

Comments are closed.

https://www.amazon.com/KOS-Organic-Plant-Protein-Powder/dp/B0767Z2Y25