Jak vybrat nejvhodnější pojišťovnu pro povinné ručení?

Na našem trhu je mnoho pojišťoven, které nám nabízí povinné ručení. Jak ale docílit toho, abychom si vybrali pro nás tu nejvýhodnější ze všech? Mezi jedno z nejdůležitějších kritérií patří pojistné limity, které udávají, jak velkou škodu pojišťovna pokryje, škody způsobené ať už na zdraví či na životě a v neposlední řadě na škody věcné. Dalším kritériem jsou systémy hlášení pojistných událostí, což znamená, jakým způsobem můžete škodu ohlásit, a to buď přímo fyzicky na pobočce, pomocí internetu nebo po telefonu. Dalším důležitým bodem je rychlost likvidace pojistné události. Podle zákona mají všechny pojišťovny tříměsíční lhůtu na vyřízení daného problému. Avšak v současné době jsou dokumenty digitalizovány, takže vyřízení je i snazší a rychlejší. Většina pojišťoven vyplácí škody již do pátého dne ode dne ukončení šetření. (Jako první svoje dokumenty zdigitalizovala Česká pojišťovna).

V neposlední řadě to jsou asistenční služby a další výhody. Asistenční služby nabízí většina pojišťoven zdarma řidičům, kteří mají uzavřeno povinné ručení. Rozsah těchto služeb se však u každé pojišťovny liší. Mezi další výhody z nepřeberného množství patří např. právní poradenství, úrazové pojištění spolujezdců, připojištění skel, sedadel či doplňkové pojistky. Velmi výhodné je také někdy spolu s povinným ručením sjednat i havarijní pojištění.

Posted in Pojištění by admin at Květen 9th, 2011.

Comments are closed.

https://www.amazon.com/KOS-Organic-Plant-Protein-Powder/dp/B0767Z2Y25