Postup při změně pojišťovny

Každý může mít pro změnu pojišťovny jiný důvod, ať už to jsou nevyhovující platové podmínky, nespokojenost s jejím jednáním nebo službami. Vypovědět smlouvu o povinném ručení je také možno z důvodu změny sazebníku dané pojišťovny a to do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného. Pokud chcete změnit pojišťovnu bez jakýchkoliv tahanic, je nutné, dodržet následují kroky.

Nejprve je nutné doručit výpověď stávající pojišťovně a to do 6 týdnů před ukončením pojistného období, nebo do dvou měsíců od jejího uzavření (výpovědní lhůta je osmidenní). Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy povinného ručení, datum a váš podpis.

Dále si nechejte vystavit dokument, který prokazuje, že jste po setrvání u pojišťovny nebourali tzv. potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění. Toto potvrzení vám zajistí přiznání bonusů. V případě, že jste bourali, potom o tento dokument nežádejte. Jestliže ukončujete pojištění tak musíte navrátit doklad o pojištění a zelenou kartu.

Sjednání kontraktu povinného ručení u vámi zvolené pojišťovny musí proběhnout do sedmi dnů po ukončení smlouvy dosavadní. Jestliže tak z jakýchkoliv důvodů neučiníte, jste povinni odevzdat osvědčení o technickém průkazu a státní poznávací značku. Pokud ani tak neučiníte, můžete být pokutováni za každý den, kdy jste neměli vozidlo pojištěno.

Posted in Pojištění, Povinné ručení by admin at Květen 9th, 2011.

Comments are closed.

https://www.amazon.com/KOS-Organic-Plant-Protein-Powder/dp/B0767Z2Y25