Jak změnit pojišťovnu?

Pokud chcete změnit pojišťovnu, musíte si dát pozor, abyste podali výpověď pojistky nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období. Pokud tak neučiníte, další příležitost potom máte obvykle až po roce. Avšak u některých pojišťoven lze pojištění vypovědět k nejbližší platbě, proto je nejlepší se informovat přímo u dané pojišťovny. Smlouvu je také možno vypovědět v případě, když pojišťovna změní výši sazeb pojistného a vy nebudete souhlasit s touto úpravou. V takovém případě je výpovědní lhůta jeden měsíc od doručení informace o úpravě ceny pojistného a je třeba výpověď doručit písemně na adresu pojišťovny, kde máte v současnosti sjednané pojištění.

Tato výpověď by měla obsahovat jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy, datum a v neposlední řadě Váš podpis.

V případě, že jste po dobu registrace u stávající pojišťovny nebourali, vyžádejte si potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění. Tak Vám vznikne nárok na bonusy u nové pojišťovny, pokud je poskytuje, to je vhodné zjistit.

Novou smlouvu musíte podle zákona uzavřít do 14 dní od ukončení původní smlouvy, jinak vám hrozí pokuta, toto se týká především povinného ručení.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovým vozidlem zaniká automaticky v těchto případech:

  • dnem, kdy vozidlo přestane fyzicky existovat
  • dnem, kdy je vozidlo vyřazeno z evidence vozidel
  • dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla
Posted in Povinné ručení by admin at Květen 9th, 2011.

Comments are closed.

https://www.amazon.com/KOS-Organic-Plant-Protein-Powder/dp/B0767Z2Y25